Aanbestedingen / Projectmanagement / Directievoering

Aanbestedingen, Projectmanagement & Directievoering.

Technisch beheer van gebouwen vergt veel vakdiscipline. Het werk wisselt elk jaar in soort en hoeveelheid. Vooral technisch installatieonderhoud is min of meer seizoensgebonden.

Binnen veel organisaties ontstaat daardoor zowel een financiële als organisatorische piekbelasting en druk op de personele bezetting. Vakantie of een ziekmelding gooit het hele tijdschema overhoop. Soms komt zelfs controle op het werk van ingehuurde bedrijven in het gedrang. FD advies staat borg voor een deskundig beheer van uw gebouwen en zorgt dat de prestatie op peil blijft. Het dienstenpakket omvat inspecties en inventarisaties, het opzetten van meerjaren onderhoudsprogramma’s (MOP’s), opstellen jaarplannen en afstemming met financiële middelen, risicosturing, waardesturing, integrale huisvestingsplannen (IHP), aanbestedingen van werken in alle disciplines inclusief opstellen van bestellen en werkomschrijvingen, projectbegeleiding, directievoering en deskundige, heldere rapportages over de uitvoering van onderhoudsactiviteiten.

Wij helpen tevens bij de beoordeling van offertes van dienstverlenende bedrijven voor specialistisch werk. FD advies is ‘thuis’ in alle soorten gebouwen, zoals woningen, kantoren, schoolgebouwen, monumenten, musea, penitentiaire inrichtingen enzovoorts. Onze senior adviseurs zijn bekend met alle facetten van het onderhoudsmanagement.

Bij de planning van de werkzaamheden wordt in elke periode van het jaar rekening gehouden met de beschikbaarheid van eigen onderhoudspersoneel. Desgewenst controleert FD advies de kwaliteit van het werk, dat door uw eigen medewerkers of door ingehuurde bedrijven wordt uitgevoerd. In het kort: Wij kunnen de complete directievoering voor u uit handen nemen, inclusief contractmanagement.

  • Bestekvorming, waarin wordt omschreven waaraan de werkzaamheden dienen te voldoen en welke materialen en / of werkwijzen dienen te worden gehanteerd.
  • Het aanvragen van meerdere offertes per discipline om de marktwerking te waarborgen en een economisch goede aanbieding te verwerven.
  • Kick-off besprekingen bij aanvang van het project, waarbij de werkzaamheden van verschillende aannemers worden gecoördineerd en overige afspraken worden gemaakt.
  • Controle op een correcte uitvoering en tijdsplanning gedurende de projecten.
  • Tussen- en eindopleveringen.
  • Factuurcontroles.
  • Actualiseren / muteren van de gegevens in uw meerjaren onderhoudsplanning.

U kunt een offerte en / of informatie aanvragen via de knop “Offerte” op de homepage.