NEN 2767 Conditiemeting

De basis voor onderhoudsmanagement van gebouwen.

Vaststellen van de feitelijke onderhoudssituatie van een gebouw is een noodzakelijke voorwaarde voor gedegen onderhoudsmanagement. Een landelijk erkend, objectief en eenduidig systeem is de NEN 2767 Conditiemeting. Dit systeem is toepasbaar in meerdere disciplines, zoals bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transporttechniek.

FD advies is NVDO & Rijksgebouwendienst gecertificeerd om deze methodiek toe te passen, en onze medewerkers zijn NVDO-gecertificeerd inspecteur onroerend goed en / of senior adviseur onroerend goed

Inventariseren en inspecteren.

Het inventariseren en inspecteren van de bestaande staat van onderhoud vindt plaats doormiddel van een kwalitatieve inspectie en het vastleggen van de kwantitatieve hoeveelheden.

Data-entry van de gegevens in een meerjaren onderhoudsplanning met de technisch noodzakelijk geachte werkzaamheden en de benodigde investeringen. Met gebruikers en/of eigenaren vindt vervolgens afstemming plaats over de feitelijke en de gewenste situatie.Eventuele wijzigingen in de meerjaren onderhoudsplanning zijn kort en bondig te beredeneren, terwijl de financiƫle gevolgen van management moves duidelijk en inzichtelijk worden.

Als eigenaar kunt u hierdoor aan de hand van uw eigen budget bepalen wat de resterende levensduur van een bepaald bouwdeel zal zijn. Op deze wijze sluit het door FD advies opgestelde onderhoudsplan aan bij uw normen en uw budgettering

Doelstelling van conditiemeting.

  • Het beheersen van de onderhoudskosten
  • Het optimaliseren van de kosten /kwaliteitsverhouding
  • Prioritering van de onderhoudsmaatregelen
  • Het afstemmen van het onderhoudsbeleid met de onderhoudstoestand
  • Monitoren van de bouwtechnische kwaliteit
  • Onderbouwen van de meerjaren onderhoudsverwachting

Kenmerken van conditiemeting:

  • Eenduidige en objectieve beschrijving van de kwaliteit van het vastgoed
  • Gebrekenomschrijving en stadium van het gebrek
  • Conditiescore op een 6-puntsschaal
  • Detaillering van de aangetroffen kwaliteit