NEN 2767 Conditiemeting & RVB-BOEI

De basis voor Building Maintenance.

Vaststellen van de feitelijke onderhoudssituatie van vastgoed is een noodzakelijke voorwaarde voor gedegen onderhoudsmanagement. Landelijk erkende, objectieve en eenduidige systemen zijn de NEN 2767 Conditiemeting en RVB-BOEI methodiek. Deze systemen zijn toepasbaar in meerdere disciplines, zoals bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transporttechniek.

FD advies is NVDO & Rijksvastgoedbedrijf-gecertificeerd om deze methodieken toe te passen, en onze medewerkers zijn NVDO-gecertificeerd inspecteurs onroerend goed en / of Integraal Adviseur Vastgoed (IAV).

Inventariseren en inspecteren.

Het inventariseren en inspecteren van de bestaande staat van onderhoud vindt plaats doormiddel van een kwalitatieve inspectie en het vastleggen van de kwantitatieve hoeveelheden.

Data-entry van de gegevens in een meerjaren onderhoudsplanning met de technisch noodzakelijk geachte werkzaamheden en de benodigde investeringen. Met gebruikers en/of eigenaren vindt vervolgens afstemming plaats over de feitelijke en de gewenste situatie. Eventuele wijzigingen in de meerjaren onderhoudsplanning zijn kort en bondig te beredeneren, terwijl de financiële gevolgen van management moves duidelijk en inzichtelijk worden.

Als eigenaar kunt u hierdoor aan de hand van uw eigen budget bepalen wat de resterende levensduur van een bepaald bouwdeel zal zijn. Op deze wijze sluit het door FD advies opgestelde onderhoudsplan aan bij uw normen en uw budgettering

Doelstellingen van conditiemetingen NEN 2767

 • Het beheersen van de onderhoudskosten
 • Het optimaliseren van de kosten /kwaliteitsverhouding
 • Prioritering van de onderhoudsmaatregelen
 • Het afstemmen van het onderhoudsbeleid met de onderhoudstoestand
 • Monitoren van de bouwtechnische kwaliteit
 • Onderbouwen van de meerjaren onderhoudsverwachting
 • Gedegen inzicht in de vastgoedportefeuille en benodigde reserveringen en investeringen

Kenmerken van conditiemeting:

 • Eenduidige en objectieve beschrijving van de kwaliteit van het vastgoed
 • Gebrekenomschrijving en stadium van het gebrek
 • Conditiescore op een 6-puntsschaal
 • Detaillering van de aangetroffen kwaliteit