NEN 2850 Meting

Waarom meetcertificaten?

In de wereld van het onroerend goed, of het nu projectontwikkeling, ontwerp, huur of beheer betreft, is één zaak van gemeenschappelijk belang: het eenduidig vastleggen van het aantal vierkante meters vloeroppervlak.

Een meetcertificaat is een rapportage bestaande uit een meetbrief met daarin opgenomen alle verhuurbare en niet verhuurbare vloeroppervlakten van een gebouw.

De meetbrief is opgebouwd uit een aantal rubrieken en verdeeld in twee categorieën: verhuurbaar en niet verhuurbaar. De voorkomende ruimten worden verdeeld per verdieping.Tot de niet verhuurbare gebouwoppervlakten worden gerekend het installatieoppervlak, het verticale verkeersoppervlak, de statische bouwdelen (buitenwanden, constructiedelen en scheidingswanden) en oppervlakten van ruimten lager 1,5 meter.

De verhuurbare gebouwoppervlakten bestaan uit het horizontale verkeersoppervlak en de oppervlakten van de gebruiksruimten en de berg- en sanitaire ruimten. Deze oppervlakten worden aangevuld met een correctie glaslijn. Dit is de afstand tussen de binnenzijde van het glas (op 1,5 meter hoogte) en de begrenzing van het netto vloeroppervlak, vermenigvuldigt met de breedte van de raamopening.

Werkwijze.

FD advies streeft naar een bovengemiddelde kwaliteit, zo ook bij het opstellen van meetcertificaten. Om voor een object te komen tot een meetcertificaat volgens de NEN 2580 hanteren wij de onderstaande werkmethodiek.

Allereerst zal geïnventariseerd worden welke informatie al aanwezig is. Indien de plattegronden van het object digitaal aanwezig zijn, zal geautomatiseerd het bruto en verhuurbare oppervlak bepaald kunnen worden.

Indien er onduidelijkheid bestaat over de maatvoering of de indeling van een object zal ter plaatse het object ingemeten worden. De op deze wijze verkregen informatie wordt gebruikt bij het tot stand komen van de tekeningen en geeft inzicht in de verdeling van de oppervlakten binnen het object. Bij het inmeten van het object wordt gebruik gemaakt van geijkte lasermeters.

Bij het bepalen van het bruto en verhuurbare oppervlak wordt gebruikt gemaakt van geavanceerde CAD applicaties. Hierdoor wordt een zeer hoge mate van nauwkeurigheid bereikt.

De verkregen informatie wordt verwerkt in een rapportage, de zogeheten meetbrief. Onderdeel van deze rapportage is het gewaarmerkte certificaat van opmeting met hierop de totalen bruto en verhuurbare oppervlakte. Tevens worden bij ieder meetcertificaat de meetbrief en ondersteunende tekeningen bijgeleverd.

Tevens stellen wij deze certificaten op voor onderwijsgebouwen, waarbij eveneens de zogenaamde “benodigde onderwijsmeters” inzichtelijk worden gemaakt.