Projecten

Projecten

Onderhoudsmanagement

 • Volledig beheer 35 schoolgebouwen Rotterdam: Inspectie NEN 2767 & actualisatie MJOP’s, jaarlijks opstellen begroting en jaarplan > afstemming financiële middelen, risico- en waardesturing > opstellen bestekken en werkomschrijvingen alle disciplines inclusief tekenwerk CAD / Revit > aanbesteden alle werkzaamheden jaarplan > kick-off’s > projectleiding en directievoering > oplevering > financiële controle. Contractmanagement en aanbesteden contracten. Renovatie, verduurzaming, verhuizingen, NEN 2580 metingen inclusief vertaling naar effectieve meters onderwijshuisvesting. Calamiteiten en storingen. Beheerstaken BMI, brandveiligheid. Legionellabeheer, keuring speeltoestellen NEN 1167. Duurzaamheidsvraagstukken, aanbesteding en directievoering verregaande besparingsmaatregelen in alle disciplines waaronder zonnepanelen en opgelegde maatregelen conform Lijst Erkende Maatregelen.
 • Opstellen jaarplannen en IHP diverse schoolbesturen geheel Nederland.
 • Building maintenance >110 kantoorobjecten (single & multi-tenant): Inspectie NEN 2767 & actualisatie MJOP’s, jaarlijks opstellen begroting en jaarplan > afstemming financiële middelen, risico- en waardesturing > opstellen bestekken en werkomschrijvingen alle disciplines > aanbesteden alle werkzaamheden jaarplan > kick-off’s > projectleiding en directievoering > oplevering > financiële controle.
 • Building maintenance diverse gemeenten: Inspectie NEN 2767 & actualisatie MJOP’s, jaarlijks opstellen begroting en jaarplan > afstemming financiële middelen, risico- en waardesturing > opstellen bestekken en werkomschrijvingen alle disciplines > aanbesteden alle werkzaamheden jaarplan > kick-off’s > projectleiding en directievoering > oplevering > financiële controle.
 • Beheer woonwagenstandplaatsen: Inspectie NEN 2767 & actualisatie MJOP’s, jaarlijks opstellen begroting en jaarplan > afstemming financiële middelen, risico- en waardesturing > opstellen bestekken en werkomschrijvingen alle disciplines > aanbesteden alle werkzaamheden jaarplan > kick-off’s > projectleiding en directievoering > oplevering > financiële controle. Infrastructurele wijzigingen, herinrichtingen, overleg bewoners, calamiteiten. Overleg gemeenten.

Inspecties internationaal

 • Diverse ambassades, 0-metingen NEN 2767 en opstellen MJOP’s
 • Diverse scholen Caribisch Nederland, 0-metingen NEN 2767 en opstellen MJOP’s
 • Diverse landen Europa, aankoopinspecties en opstellen Technical Durability Dilligence rapportages

Inspecties nationaal

 • >2.500.000 m2 overheidsgebouwen 0-metingen NEN 2767 en opstellen MJOP’s
 • >250 kunstwerken overheid en Rijkswaterstaat 0-metingen NEN 2767 en opstellen MJOP’s
 • Penitentiaire inrichtingen 0-metingen NEN 2767 en opstellen MJOP’s
 • Aanbesteding & directievoering 0-metingen NEN 2767 en opstellen MJOP’s >300 onderwijsgebouwen Rotterdam
 • 0-metingen en her-inspecties NEN 2767 en opstellen / actualiseren MJOP’s >150 onderwijsgebouwen Rotterdam
 • 0-metingen NEN 2767 en opstellen MJOP’s onderwijsgebouwen Breda
 • 0-metingen NEN 2767 en opstellen MJOP’s vastgoed diverse gemeenten >500 objecten
 • 0-metingen NEN 2767 en opstellen MJOP’s diverse vastgoedinvesteerders >250 objecten
 • Quickscans NEN 2767 diverse vastgoedinvesteerders >200 objecten
 • Aankoopinspecties en opstellen Technical Durability Dilligence rapportages >100 objecten

Overige

 • Uitvoeren NEN 2580 metingen (NTA 2581) en opstellen meetrapporten inclusief meetcertificaat, meetbrief en plattegronden diverse opdrachtgevers; >100.000 m2
 • Audits op uitgevoerde inspecties en opgestelde meerjaren onderhoudsplannen diverse gemeenten en opdrachtgevers
 • Directievoering inspectietrajecten en -aanbestedingen diverse opdrachtgevers
 • Integrale huisvestingsplannen diverse gemeenten en opdrachtgevers
 • Brandveiligheidsinspecties diverse opdrachtgevers
 • Onafhankelijke advisering brandmeldinstallaties incl. nood / vluchtverlichtingsinstallaties, inbraakinstallaties, Legionella diverse opdrachtgevers
 • Tekenwerk CAD en Revit diverse opdrachtgevers
 • Projectmanagement op basis van detachering diverse opdrachtgevers
 • Audits van zogenaamde “besteksMJOP’s” bij aanbestedingen nieuwbouw