De Meerjaren Onderhoudsplanning

De Meerjaren Onderhoudsplanning.

Aan de hand van vastgestelde levensduren (cycli) per element wordt bepaald wanneer aan dit element onderhoud dient te worden uitgevoerd of wanneer dit dient te worden vervangen. Aan de hand van jaarlijks geïndexeerde kostenkengetallen wordt een budgettaire planning opgezet met een tijdshorizon variabel van 5 tot 30 jaar, afhankelijk van de gewenste gebruiksperiode.

Gemiddeld eenmaal per drie tot vier jaar dient men de MJOP door ons te laten actualiseren, teneinde de planning up to date te houden. Op deze wijze is inzichtelijk welke financiële middelen in welk planjaar dienen te worden gereserveerd, en kunnen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden tijdig worden ingepland.

De meerjaren onderhoudsplanning is op deze wijze geen statische planning, maar een dynamisch instrument voor uw onderhoudsstrategie.

U kunt een offerte en / of informatie aanvragen via de knop “Offerte”.

Aan de hand van vastgestelde levensduren (cycli) per element wordt bepaald wanneer aan dit element onderhoud dient te worden uitgevoerd of wanneer dit dient te worden vervangen. Aan de hand van jaarlijks geïndexeerde kostenkengetallen wordt een budgettaire planning opgezet met een tijdshorizon variabel van 5 tot 30 jaar, afhankelijk van de gewenste gebruiksperiode.

Gemiddeld eenmaal per drie tot vier jaar dient men de MJOP door ons te laten actualiseren, teneinde de planning up to date te houden. Op deze wijze is inzichtelijk welke financiële middelen in welk planjaar dienen te worden gereserveerd, en kunnen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden tijdig worden ingepland.

De meerjaren onderhoudsplanning is op deze wijze geen statische planning, maar een dynamisch instrument voor uw onderhoudsstrategie.

U kunt een offerte en / of informatie aanvragen via de knop “Offerte”.